De VVIB wil een uitwisselingsforum van ervaringen, inzichten en verzuchtingen bieden aan hun leden op een  snelle en informele wijze maar met respect voor de vertrouwelijkheid van informatie.

De VVIB wil zijn leden ondersteunen in situaties waarbij de onafhankelijke positie van de interne bedrijfsarts in het gedrang komt.

De VVIB wil bedrijven overtuigen van de toegevoegde waarde van een interne bedrijfsarts in hun streven naar Workplace Health Promotion en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarin kadert ook ondersteuning van bedrijven en arbeidsgeneesheren bij de oprichting en erkenning van een interne of gemeenschappelijke bedrijfsgeneeskundige dienst.

De VVIB wil samenwerken met universiteiten, overheidsinstellingen en beroeps- of wetenschappelijke verenigingen en zo hun specifieke rol en meerwaarde duidelijk maken voor de realisatie van de Welzijnsdoelstellingen op het werk,  het wetenschappelijk onderzoek daaromtrent en de vorming van nieuwe bedrijfsartsen op het terrein.

De VVIB wil een gewaardeerde adviseur zijn voor alle instanties die beleidsverantwoordelijkheid dragen zodat de interne bedrijfsgezondheidszorg bij het opstellen van wetten en reglementen de aandacht krijgt die ze verdient.

Op die manier wil de VVIB zich duurzaam manifesteren als favoriet aanspreekpunt voor iedereen die zich wil richten tot de individuele interne bedrijfsartsen in België of vragen heeft over de rol en de betekenis van de interne bedrijfsgezondheidszorg in het algemeen.